Nokavēto nodokļu samaksas termiņu varēs pagarināt līdz pieciem gadiem - to paredz pieņemtie grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām". Likuma grozījumi stāsies spēkā šī gada 1. augustā.