2024.gada 9.janvārī apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem", ieviešot atvieglotu minimālo ieņēmumu kritērija vērtēšanu 2024./2025.saimnieciskajā gadā. Grozījumi noteikumos skar arī komersantus, kuri nodarbojas ar naftas produktu marķēšanu, jo ir noteikts cits fiskālais marķieris dīzeļdegvielas iekrāsošanai, informē Zemkopības ministrija.

Valdība ir piekritusi ierosinājumam 2024./2025.saimnieciskajā gadā lauksaimniekiem ieviest atvieglotu minimālo ieņēmumu kritērija vērtēšanu marķētās dīzeļdegvielas iegādei. Pēc noteikumu stāšanās spēkā personas ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas tiks vērtēti atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par iepriekšējo taksācijas gadu vai par taksācijas gadu pirms iepriekšējā taksācijas gada. Tas nozīmē, ka tiks ņemta vērā tā presonas deklarācija (vai nu 2022.gada, vai arī 2023.gada), kurā norādītie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas būs lielāki. Iespēja minimālo ieņēmumu kritēriju vērtēt arī pēc 2022.gada vai 2023.gada taksācijas deklarācijas ir noteikta tāpēc, ka 2023.gada pavasara salnas un ilgstošais sausums, kā arī 2023.gada 7.augusta krusa un vētra radīja neatgriezeniskas un nopietnas sekas visai lauksaimniecībai, tādējādi nozīmīgi samazinot saimnieciskās darbības ieņēmumus 2023.gadā.