Plānots palielināt darba devēju apmaksāto veselības apdrošināšanas prēmiju summu līdz 750 eiro gadā un kompensācijas par darbinieka izdevumiem saistībā ar attālināto līdz 40 eiro mēnesī. To paredz sagatavotie grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas apstiprināti šī gada 9.oktobra Ministru kabineta sēdē.