Apstiprinot grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.345 “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi”, nolemts īdz 2023.gada 30.aprīlim pagarināt periodu, kurā aizsargātajiem lietotājiem tiks sniegts palielināts atbalsta apmērs elektroenerģijas izmaksu segšanai, kā arī paplašināt aizsargātā lietotāja atbalsta saņēmēju loku, informē Ekonomikas ministrija.