Autoratlīdzību saņēmēji līdz 2024.gada 31.decembrim varēs nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēji, vienlaikus nodokļu nomaksu 25% likmes apmērā par viņu darbu nomaksājot ienākuma izmaksātājam, paredz sagatavoties grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu".