Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA) paredz, ka no 2022. gada 1. janvāra pašnodarbinātajiem saglabāsies tāda pati sociālās apdrošināšanas kārtība, kāda likumā par VSA ir noteikta no 2021. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim.