Lai uzlabotu valsts pārvaldes darba efektivitāti un kvalitāti, tiks īstenota atlīdzības sistēmas reforma, to paredz Ministru kabineta sēdē apstiprinātie grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Valsts kanceleja skaidro grozījumu būtību un ietekmi uz dažādām valsts pārvaldē nodarbināto grupām.