Lai pilnveidotu darba tiesisko attiecību regulējumu, pārņemot Eiropas Savienības direktīvu prasības, plānots veikt grozījumus Darba likumā (DL), tostarp nosakot darbinieka tiesības prasīt darba devējam noteikt darba laika organizācijas pielāgojumu, informē Labklājības ministrija.