Lai precizētu kārtību, kādā veic pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atmaksu ceļotājiem, atvieglotu kārtību, kādā pamato PVN 0% likmes piemērošanu ziedojumu kravām uz Ukrainu, kā arī ieviestu citas izmaiņas atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) grozījumiem, veiktas izmaiņas Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai", informē Valsts ieņēmumu dienests (VID). Grozījumi stājās spēkā 22. martā.