Izmaiņas veiktas Ministru kabineta noteikumos Nr. 969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" ar mērķi precizēt spēkā esošo regulējumu.