Šā gada 20. augustā stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 344 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība", nosakot vairākas prasības budžeta iestāžu gada pārskata sagatavošanai.