Ieviestas jaunas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu kategorijas, paplašinot īpašumu loku un iespējas saņemt nodokļa atvieglojumus, to paredz 2021. gada 15. decembrī Rīgas domes noteiktā atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā.