No š.g. 1.jūlija stājas spēkā jaunie minimālo ienākumu sliekšņu apmēri. Tie attiecas uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem, minimālo vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmējiem un sociālās palīdzības pašvaldībā saņēmējiem.