Ar šā gada 1. septembri spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 664 "Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu", ar kuriem tiek mainītas valsts nodevas likmes par ierakstu izdarīšanu un iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu komercreģistrā, informē Uzņēmumu reģistrs.