Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva nākamgad tiks saglabāta iepriekšējā apmērā, to paredz šā gada 26. oktobrī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr. 709 "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2022. gadā".