Uzņēmumu reģistram ir noteikta papildu funkcija jeb pienākums iekļaut un aktualizēt ziņas Fizisko personu reģistrā, to paredz Fizisko personu reģistra likums (Likums), kas stājās spēkā šā gada 28. jūnijā.