Otrdien, 29.augustā, Ministru kabinets atbalstīja noteikumu projektu "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra", paredzot no 01.01.2018. mainīt valsts nodevu apmērus par ziņu saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra.

Plānots, ka ar noteikumiem tiks veicināta elektroniskās pārvaldes attīstība, proti, noteikumu projektā paredzēts diferencēt valsts nodevu apmēru ne tikai atkarībā no termiņa, kādā sniedzama informācija, bet arī informācijas sniegšanas veida, paredzot zemāku valsts nodevas apmēru par informācijas saņemšanu elektroniskā veidā, salīdzinot ar izziņu drukātā formā.

Piemēram, personai, kas vairāk nekā 2 reizes kalendāra gadā saņem visu reģistrā esošo informāciju (drukātā formā) par sevi un saviem bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu, valsts nodeva būs 15 EUR, bet personai, kura vēlēsies saņemt informāciju, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, – 7,50 EUR.

Savukārt informācijas saņemšanas izmaksas par 1 personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu, paliks nemainīga – 2,50 EUR. 

Tāpat jaunajos noteikumos valsts nodevas apmērs būs mazāks, ja persona pieprasīs ziņas par sevi un saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu, bet lielāks, ja informācija tiks pieprasīta par trešajām personām, jo pieprasījumu par trešajām personām apstrādes procesā ir jāizvērtē gan tiesiskais ziņu pieprasīšanas mērķis, gan pamatojošie dokumenti ziņu pieprasīšanai, kā rezultātā tam tiek tērēts vairāk resursu.