Plānots, ka no nākamā gada minimālā alga paaugstināsies līdz 380 EUR, to paredz 01.09.2016. Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu" (MK noteikumi Nr.656).

Grozījumi izstrādāti 2017.gada budžeta likumprojekta ietvaros, un, kā norādīts grozījumu projekta anotācijā, minimālās mēneša darba algas apmērs noteikts, ņemot vērā Labklājības ministrijas kopīgi ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju veikto ekonomiskās situācijas valstī izvērtējumu. 

Plānots, ka grozījumi MK noteikumos Nr.656 stāsies spēkā 01.01.2017.