Ar 01.01.2016. attaisnotajos izdevumos varēs iekļaut izdevumus par interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam, kā arī izdevumus par olšūnu iegūšanu punkcijas ceļā un endoprotēžu izgatavošanu un iegādi pilnā apmērā. To paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem".