Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", kuri paredz nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atcelšanu primārajam mājoklim sākot no 2022. gada 1. janvāra, kad NĪN aprēķinam sāks izmantot jaunās kadastrālās vērtības, informē Tieslietu ministrija.

Grozījumi paredz, ka primārajiem mājokļiem ar kadastrālo vērtību līdz 100 000 eiro NĪN nebūs jāmaksā. Ja mājokļa vērtība pārsniegs 100 000 eiro, tad NĪN aprēķinātu no šīs vērtības atņemot 100 000 eiro un iegūtajai starpībai piemērojot koeficientu 0,2 (speciālo vērtību).

Līdzīgs piedāvājums ir arī attiecībā uz zemi zem primārajiem mājokļiem, tikai šajā gadījumā neapliekamais minimums būtu 10 000 eiro. Attiecīgi, ja zemes vērtība ir zem 10 000 eiro, tad NĪN maksājums būtu 0 eiro, bet ja vairāk par 10 000 eiro, tad no tās atņems 10 000 eiro un atlikušajai summai piemēros koeficientu 0,2 (speciālo vērtību).

NĪN atcelšana primārajam mājoklim tiek paredzēta mājokļiem, t.sk. dzīvokļiem, kas ir fiziskas personas īpašumā un tā tajā ir deklarējusies. Projekts paredz piemērot šos nosacījumus arī attiecībā uz īres dzīvokļiem, ja īrnieks īrētajā mājoklī ir deklarējies un īres tiesības ir reģistrējis zemesgrāmatā.

Saskaņā ar Tieslietu ministrijas un Valsts zemes dienesta provizoriskajiem aprēķiniem pašvaldību kopējie ieņēmumi no NĪN 2022. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu, nesamazināsies. Pie vispesimistiskākā scenārija kopējie ieņēmumi pieaugs par 14 milj. eiro. Kopējie ieņēmumi no NĪN par mājokļiem 2022. gadā varētu samazināties par 33 milj. eiro, bet ieņēmumi no NĪN par zemi par 14 milj. eiro. Vienlaikus ieņēmumi pieaugs no NĪN par ēkām. Tādējādi kopējie ieņēmumi no NĪN lielākajai daļai pašvaldību, atskaitot atsevišķus Pierīgas novadus, 2022. gadā pieaugs. Minētais pieaugums saistīts ar to, ka kadastrālās vērtības pēdējo reizi pārskatītas 2012. gadā un pa šiem gadiem tirgus cenas ir kāpušas vairākos segmentos, kā arī pēdējos 10 gados uzbūvētās ēkas līdz šim nav adekvāti novērtētas un to pašreizējās kadastrālās vērtības, no kurām tiek rēķināts NĪN, bieži vien sastāda tikai 40 – 50% no to patiesās vērtības.

Jaunajām izmaiņām būtu jāstājas spēkā 2022. gada 1. janvārī, jo NĪN aprēķināšanai sāks piemērot uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" pamata aprēķināto kadastrālo vērtību bāzi.