Lai risinātu neskaidrības pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanā darījumos, kuros tiek izmantoti vaučeri, piemēram, priekšapmaksas tālruņa kartes, dāvanu kartes un viesnīcas pakalpojumu vaučeri, Saeima 30.maijā pieņēmusi grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas stājas spēkā 1. jūlijā, informē Finanšu ministrija.

Grozījumos iekļauts regulējums, lai Eiropas Savienībā (ES) vienoti un nepārprotami piemērotu PVN vaučeriem, tādējādi izpildot Padomes direktīvas 2016/1065, ar ko attiecībā uz vaučeriem piemērojamo režīmu groza direktīvu 2006/112/EK.

Līdz brīdim, kad izstrādāja minēto direktīvu, tika konstatēts, ka darījumos ar vaučeriem nav skaidras PVN piemērošanas, it īpaši pārrobežu darījumos, tādējādi rodas risks PVN uzlikt dubultā vai nepiemērot vispār. Līdz konkrētās direktīvas pieņemšanai ES mērogā nebija noteikti konkrēti PVN piemērošanas noteikumi par vaučeriem, jo tie netika uztverti par nozīmīgiem elementiem PVN jomā. Tomēr šobrīd vaučeru tirgus ES ienes aptuveni 54 mljrd. eiro gadā.

Sakārtojot PVN regulējumu, tiks risinātas iepriekš konstatētās nepilnības. Piemēram, ja vaučeru izdod vienā dalībvalstī, bet to izmanto citā, ne vienmēr bija skaidrs, kurā brīdī ar vaučeru saistītais darījums jāapliek ar PVN. Šāda situācija ir, piemēram, starptautiskām viesnīcu ķēdēm, kas veicina savu pakalpojumu izmantošanu ar vaučeriem vairākās ES dalībvalstīs.

Līdz šim Latvijā tika interpretēts, ka, pārdodot vaučeru, tiek saņemts avanss par vēlāk sekojošo preču vai pakalpojumu saņemšanu, tādējādi PVN aprēķināms kā par avansa saņemšanu. Šī interpretācija ir iekļauta arī likumā, paredzot, ka dāvanu kartēm un sarunu priekšapmaksas kartēm PVN piemēro, kad atlīdzība par dāvanu karti vai sarunu priekšapmaksas karti tiek saņemta, lai gan reālā preču vai pakalpojumu saņemšana notiek vēlākā laika posmā. Pie tam, ja nav zināma konkrētā gadījumā piemērojamā PVN likme, tad piemēro PVN standartlikmi un pēc tam, kad vaučeru samaina pret noteikto preci vai pakalpojumu un ir zināma attiecīgā PVN likme, veic atbilstošas korekcijas PVN deklarācijā. Ja reģistrēts PVN maksātājs veic preču piegādes vai sniedz pakalpojumus apmaiņā pret dāvanu karti vai sarunu priekšapmaksas karti, atsevišķu PVN rēķinu neizraksta.

Ieviešot minēto direktīvu, PVN piemērošanas noteikumi mainīsies. Jaunais regulējums paredz vaučeru definīcijas PVN piemērošanas nolūkā, proti, tiek definēti termini “vaučers”, “viena mērķa vaučers” un “vairāku mērķu vaučers”, un nosaka, kad uzliekams PVN – vaučera pārdošanas brīdī vai tā apmaiņas brīdī pret konkrētu preci vai pakalpojumu. Tāpat ir noteikta ar PVN apliekamā vērtība vairāku mērķu vaučera gadījumā, kā arī kādi ir PVN piemērošanas noteikumi, ja darījuma ķēdē ir iesaistītas vairākas personas.

Ja pakalpojuma sniedzējs pārdod vaučeru (tieši vai izmantojot starpnieku), kas dod tiesības saņemt noteiktu pakalpojumu, lai apmaksātu uzturēšanos viesnīcā, tas ir uzskatāms par viena mērķa vaučeru. Savukārt vairāku mērķu vaučers turētājam dod tiesības saņemt preces vai pakalpojumus, bet šīs preces vai pakalpojumi, vai dalībvalsts, kurā notiks piegāde, nav zināma, lai varētu piemērot PVN vaučera izdošanas brīdī. Piemēram, lielveikals, lai veicinātu pārdošanas apjomus, izplata vaučerus, kurus var izmantot vairākos atsevišķos veikalos, iegādājoties preces vai saņemot pakalpojumus, kurām ir piemērojama gan PVN standartlikme, gan PVN samazinātā likme.

Turklāt ar vaučeru definīcijām nodrošina to, ka tiek nošķirti vaučeri no maksājuma instrumentiem. Pēc būtības vaučera mērķis ir attīstīt preču vai pakalpojumu tirgu, vairot klientu lojalitāti vai sekmēt maksāšanas procesu. Līdz ar to ir iespējams nošķirt vaučeru no citiem maksāšanas instrumentiem, kuru vienīgais mērķis ir maksājumu veikšana.

Regulējums paredz pārejas posmu, un ir noteikts, ka jaunie noteikumi piemērojami tikai tiem vaučeriem, kas izdoti no 2019.gada 1.jūlija. Turklāt noteikumi neskar tādus vairāku mērķu vaučerus, kad galapatērētājs tos neizmanto tā derīguma termiņa laikā. Tāpat arī minētie noteikumi nav attiecināmi uz tādiem vaučeriem, kas turētājam, iegādājoties preces vai pakalpojumus, dod tiesības uz cenu atlaidi, bet nedod tiesības saņemt šādas preces vai pakalpojumus.

Turpretim PVN piemērošana braukšanas biļetēm (taloniem), mēnešbiļetēm, biļetēm uz sporta un kultūras pasākumiem, kā arī pastmarkām nemainās, un saglabājas līdzšinējā PVN piemērošanas kārtība.