Šī gada 1.maijā spēkā stājas izmaiņas likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas nosaka aizliegumu darījumos ar nekustamiem īpašumiem izmantot skaidro naudu.

Likuma 30.pants ir papildināts ar 1.6daļu šādā redakcijā: Nodokļu maksātājiem, tajā skaitā fiziskajām personām, kuras neveic saimniecisko darbību, nav atļauts veikt skaidrā naudā nekustamo īpašumu atsavināšanas darījumus.

Nekustamo īpašumu atsavināšanas darījumiem, kuri noslēgti pirms 2019.gada 1.maija un kuru darbība turpinās pēc šā datuma, un kuru pilnīga vai daļēja izpilde paredzēta skaidras naudas norēķinu veidā, šie nosacījumi piemērojami ar 2020.gada 1.janvāri.