Šī gada 1.novembrī stājas spēkā Arodbiedrību likums, kurā noteikts, ka turpmāk visas arodbiedrības, arodbiedrību apvienības un arodbiedrību patstāvīgās vienības, kurām ir paredzēts juridiskas personas statuss, tiks ierakstītas biedrību un nodibinājumu reģistrā. Līdz ar to šī gada 1.novembrī spēku zaudē likums Par arodbiedrībām un arodbiedrību reģistrs vairs netiks vests, informē Uzņēmumu reģistrs (UR).