Šī gada 1.novembrī stājas spēkā Arodbiedrību likums, kurā noteikts, ka turpmāk visas arodbiedrības, arodbiedrību apvienības un arodbiedrību patstāvīgās vienības, kurām ir paredzēts juridiskas personas statuss, tiks ierakstītas biedrību un nodibinājumu reģistrā. Līdz ar to šī gada 1.novembrī spēku zaudē likums Par arodbiedrībām un arodbiedrību reģistrs vairs netiks vests, informē Uzņēmumu reģistrs (UR).

Saskaņā ar šīm izmaiņām visi arodbiedrību reģistrā esošie ieraksti par arodbiedrībām, kuras līdz 01.11.2014. nebūs izslēgtas no arodbiedrību reģistra, tiks iekļauti biedrību un nodibinājumu reģistrā, nemainot ziņu apjomu un nepieprasot arodbiedrībām veikt pārreģistrāciju.

Ja arodbiedrības vēlas iesniegt UR jebkādas izmaiņas atbilstoši vēl šobrīd spēkā esošajam likumam Par arodbiedrībām, to var izdarīt līdz šī gada 31.oktobrim. Pēc minētā datuma visi pieteikumi izmaiņu reģistrācijai ir jāsagatavo atbilstoši jaunajam regulējumam biedrību un nodibinājumu reģistrā.

Papildus informējam, ka visām arodbiedrībām līdz 01.11.2019. UR ir jāiesniedz jaunajam Arodbiedrību likumam un citiem normatīvajiem aktiem atbilstoši statūti un informācija par personām, kuras ir tiesīgas pārstāvēt arodbiedrību.