Nodokļu reformas ietvaros no 01.01.2018. stāsies spēkā izmaiņas Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (MUN likums), maksimālo mikrouzņēmumu apgrozījumu nosakot 40 000 EUR gadā, kā arī mainot kārtību, kādā drīkst nodarbināt mikrouzņēmumu darbiniekus. Izmaiņās paredzēts, ka turpmāk mikrouzņēmuma darbinieks varēs strādāt tikai 1 mikrouzņēmumā.

Nodokļu reformas ietvaros tiks mainīts mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājiem noteiktais apgrozījuma ierobežojums. Iepriekš maksimālais gada apgrozījums bija 100 000 EUR, taču no 01.01.2018. kalendārajā gadā pieļaujamais apgrozījums nevarēs pārsniegt 40 000 EUR.

MUN likuma Pārejas noteikumos paredzēti īpaši nosacījumi nodokļu maksātājiem, kuru apgrozījums 2018. vai 2019.gadā nepārsniedz 52 000 EUR. 2018.gadā šādi MUN maksātāji ir tiesīgi nepiemērot 20% MUN likmi apgrozījuma ierobežojuma pārsniegumam virs 40 000 EUR, ja to apgrozījums 2017.gadā vai apgrozījums 2016.gadā pārsniedza 40 000 EUR. Savukārt 2019.gadā šādas tiesības var izmantot MUN maksātāji, kuru apgrozījums 2017.gadā vai apgrozījums 2016.gadā pārsniedza 40 000 EUR.

Izmaiņas veiktas arī kārtībā, kādā drīkst nodarbināt mikrouzņēmuma darbiniekus. Fiziskā persona kā MUN maksātāja darbinieks vienlaikus var strādāt tikai 1 mikrouzņēmumā. No 01.01.2018. Valsts ieņēmumu dienests (VID) vairs nereģistrēs mikrouzņēmuma darbinieku kā darba ņēmēju mikrouzņēmumā, ja tas ir nodarbināts citā mikrouzņēmumā.

VID līdz 01.02.2018. Elektroniskās deklarēšanas sistēmā informēs MUN maksātājus par darbiniekiem, kas 31.12.2017. strādā arī pie cita MUN maksātāja. Ja MUN maksātāja darbinieki, kas 31.12.2017. ir nodarbināti vairākos mikrouzņēmumos vienlaikus, šādā veidā tiks nodarbināti arī 2019.gadā, tad, aprēķinot MUN, papildus aprēķinātajai 15% MUN likmei pieskaitīs 2% par katru šādu darbinieku un ar 2020.gadu tas zaudēs MUN maksātāja statusu.