Ministru kabinets apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavotus grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām", kas paredz visus Valsts ieņēmumu dienestam (VID) adresētus iesniegumus, kā arī nodokļu un informatīvās deklarācijas (tostarp gada ienākumu deklarācijas) iesniegt tikai elektroniski, izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Šobrīd pienākums iesniegt deklarāciju elektroniska dokumenta viedā ir noteikts tikai juridiskajām personām un fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību.