23.11.2017. Saeimā galīgajā lasījumā pieņemti grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" (likums par NN), paredzot, ka no 2021.gada Valsts ieņēmumu dienests (VID) ievērojami samazinās kontu skaitu, kuros tiek ieskaitīti VID administrētie valsts budžeta maksājumi.