Otrdien, 26.09.2017., Ministru kabinets skatīs Finanšu ministrijas sagatavoto likumprojektu grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām", kurā paredzēts no 2021.gada ieviest vienoto nodokļu kontu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētajiem valsts budžeta maksājumiem.

Vienoto nodokļu kontu plānots ieviest šādiem nodokļiem:

 • iedzīvotāju ienākuma nodoklim;
 • uzņēmumu ienākuma nodoklim;
 • pievienotās vērtības nodoklim;
 • akcīzes nodoklim;
 • muitas maksājumiem;
 • dabas resursu nodoklim;
 • izložu un azartspēļu nodoklim;
 • valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
 • elektroenerģijas nodoklim;
 • mikrouzņēmumu nodoklim;
 • subsidētās elektroenerģijas nodoklim.

Tāpat vienoto nodokļu kontu ieviesīs arī citiem regulāri veicamiem maksājumiem, tostarp uzņēmējdarbības riska valsts nodevai, valsts nodevai par numerācijas lietošanas tiesībām, patentmaksai, maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu, kā arī maksājumiem par Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu nodokļu administrāciju iesniegtajiem pieprasījumiem par nodokļu parādu piedziņu.

Vienotajā nodokļu kontā saņemtie maksājumi tiks novirzīti VID administrēto nodokļu maksājumu saistību segšanai to maksājuma termiņa iestāšanās dienā atbilstoši nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņam.

Tāpat, lai mazinātu administratīvo slogu un paredzētu iespēju, ka vairāku nodokļu maksājumus iespējams samaksāt ar 1 maksājumu, tiks vienādoti regulāri veicamo nodokļu maksāšanas termiņi.

Lai līdz 2021.gadam ieviestu vienoto nodokļu kontu, nepieciešams izstrādāt tehnisko risinājumu – VID Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmu. Sistēmas izstrādei finanšu resursus plānots piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros.