Ministru kabinets (MK) 30.oktobrī apstiprināja noteikumus par kārtību, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai. Tie detalizēti nosaka vienotā nodokļu konta īstenošanas jautājumus, informē Finanšu ministrija.

Pagājušā gada 23.novembrī Saeima pieņēma grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām". Tie nosaka, ka ar 2021.gadu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētos nodokļus un atsevišķus regulāros maksājumus varēs iemaksāt vienā kontā – vienotajā nodokļu kontā. Tādējādi 2021.gadā tiks nomainīta esošā nodokļu maksāšanas kārtība, kas paredz, ka nodokļi ir jāmaksā vairāk nekā 40 dažādos valsts budžeta ieņēmumu kontos un prasa no nodokļu maksātāja daudz laika, uzmanības, kā arī pastāv iespēja kļūdīties.

Būtiski, ka ar jauno kārtību no 2021.gada vispārējā gadījumā nodokļu maksātāja saistību segšana tiks veikta automātiski saskaņā ar FIFO (first in, first out) algoritmu. Tas nozīmē, ka visas nodokļu maksātāja saistības tiks sarindotas atbilstoši to izveidošanās vecumam un pirmās tiks segtas vecākās saistības. Jaunais risinājums samazinās veicamo maksājumu skaitu, sekmējot izmaksu, maksājumu sagatavošanas laika un kļūdaino maksājumu skaita samazināšanos. Tāpat paredzams, ka neuzkrāsies seni nodokļu parādi un līdz ar to arī samazināsies aprēķinātās nokavējumu naudas summas par maksāšanas termiņa kavējumiem, kā arī uzlabosies nodokļu nomaksas disciplīna.

Likumā "Par nodokļiem un nodevām" ir atrodama informācija par to, kurus VID administrētos nodokļus un atsevišķus regulāros maksājumus varēs maksāt vienotajā nodokļu kontā, kā arī šī risinājuma vispārējais regulējums. Savukārt apstiprinātajos MK noteikumos var iepazīties ar detalizētu vienotā nodokļu konta regulējumu – gan par maksājumu veikšanu, gan par to, kā saņemtais maksājums tiks novirzīts nodokļu maksātāja saistību segšanai.