Otrdien, 21.02.2017., Ministru kabineta sēdē izskatīti grozījumi likumā "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas", saskaņā ar kuriem paredzēta administratīvā atbildība par normatīvajos aktos noteiktās skaidras naudas nedeklarēšanu, šķērsojot Latvijas Republikas robežu.

Ar grozījumiem paredzēts likumu papildināt ar jaunu pantu par administratīvo atbildību par skaidras naudas deklarēšanas pienākuma neizpildīšanu un kompetenci sodu piemērošanā. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1889/2005 par skaidras naudas kontroli, kuru ieved kopienas teritorijā vai izved no tās jebkura fiziskā persona, kas iebrauc Eiropas Savienības (ES) teritorijā vai izbrauc no tās un kurai ir skaidra nauda 10 000 EUR apmērā vai vairāk, deklarē šo summu tās dalībvalsts, caur kuru minētā persona iebrauc ES teritorijā vai izbrauc no tās, kompetentajās iestādēs.

Skaidras naudas nedeklarēšanas gadījumā tiks piemērots naudas sods 5% apmērā no summas, kuru ir pienākums deklarēt. Attiecīgi, ja sniegtā informācija par deklarējamo naudas summu ir neprecīza vai nepilnīga, uzskatāms, ka persona nav izpildījusi deklarēšanas pienākumu. Šādā gadījumā naudas sods tiks aprēķināts no visas summas, ko bija pienākums deklarēt.

Administratīvo pārkāpumu procesu par šajā pantā minēto pārkāpumu veic Valsts ieņēmumu dienests un Valsts robežsardze.