Šī gada 17.augustā spēkā stājas grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 976 “Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai”, lai noteiktu kārtību, kādā diasporas locekļi brīvprātīgi pievienojas valsts pensiju apdrošināšanai.

Diasporas likuma 1.panta 1.punkts nosaka, ka diaspora ir ārpus Latvijas pastāvīgi dzīvojošie Latvijas pilsoņi, latvieši un citi, kam ir saikne ar Latviju, kā arī viņu ģimenes locekļi.

Saskaņā ar grozījumiem turpmāk diasporas locekļi, kuriem nerodas pienākums iesaistīties sociālās drošības sistēmā vai tiesības saņemt pensiju atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes noteikumiem vai atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem divpusējiem starptautiskajiem līgumiem sociālās drošības jomā, var pievienoties Latvijas valsts pensiju apdrošināšanai brīvprātīgi.