Saskaņā ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā (DRN likums), kas stāsies spēkā 01.01.2017., paaugstinātas dabas resursu nodokļa (DRN) likmes vairākiem nodokļa objektiem, kā arī ieviests jauns DRN objekts.