Ministru kabineta sēdē tika atbalstīti grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, paredzot arī šogad pagarināt gada pārskata iesniegšanas termiņu vismaz par diviem mēnešiem. Tāpat tiek pagarināts arī deklarācijas iesniegšanas termiņš iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem, kuriem ir pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju.