Ministru kabineta sēdē tika atbalstīti grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā (Covid-19 likums), paredzot arī šogad pagarināt gada pārskata iesniegšanas termiņu vismaz par diviem mēnešiem. Tāpat tiek pagarināts arī deklarācijas iesniegšanas termiņš iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājiem, kuriem ir pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju.

Ar grozījumiem paredzēts noteikt garāku termiņu Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskata likuma subjektu, biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju gada pārskatu par 2020. gadu iesniegšanai, kā arī un sabiedriskā labuma organizāciju un sociālo uzņēmumu darbības pārskatu par 2020. gadu un publiskas personas pārskatu par dāvinājuma (ziedojuma) izlietojumu iesniegšanai.

Paredzēts pagarināt arī termiņu, kurā kapitālsabiedrībām ir pienākums sasaukt dalībnieku (akcionāru) sapulci, lai apstiprinātu kapitālsabiedrības gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu.

Paredzēts pagarināt arī IIN gada deklarāciju iesniegšanas termiņu par 2020. gadu. Līdz ar to 2020. taksācijas gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš visiem IIN maksātājiem būs 2021. gada 1. jūlijs. Minētais priekšlikums attieksies uz tiem IIN maksātājiem, kuriem IIN gada ienākuma deklarācijas iesniegšanas ir obligāta, piemēram, saimnieciskās darbības veicējiem.

Grozījumi Covid-19 likumā apstiprināti Saeimā šī gada 18. martā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.