Otrdien, 3.februārī, valdība akceptēja grozījumus MK noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”. Grozījumi palielina maksu par pārbaudēm fitosanitārā sertifikāta saņemšanai zāģmateriālu un apaļkoku (zāģbaļķi), tajā skaitā finierkluču un papīrmalkas, eksportam, lai samaksa par fitosanitārajām pārbaudēm segtu ieguldītos resursus, informē Zemkopības ministrija.

Kopš 2000.gada Latvijā nav mainīts izcenojums fitosanitārajām pārbaudēm koksnes un tās izstrādājumu kravu eksportam. Tā kā 2010.gadā Eiropas Savienībā tika pārstrādāts Augu veselības režīms, kurā liela uzmanība pievērsta jaunajiem fitosanitārajiem apdraudējumiem, Latvijas Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) 2013.gadā izstrādāja un apstiprināja jaunu pārbaužu veikšanas metodiku, kas nozīmīgi palielina vienai pārbaudei nepieciešamo laiku un resursus.

Ņemot vērā fitosanitārā riska nozīmīgās atšķirības starp zāģmateriāliem (kokzāģētavā mehāniski apstrādātu koksni) un apaļkokiem (mehāniski neapstrādātu koksni), ieviests diferencēts izcenojums fitosanitārajām pārbaudēm apaļkokiem, kam ir liels fitosanitārais risks, – 2,85 EUR par 1 m3 koksnes, bet zāģmateriāliem, kam ir daudz mazāks fitosanitārais risks, – 0,28 EUR par m3 koksnes. Iepriekš izcenojums bija noteikts, to nediferencējot pa koksnes veidiem, t.i., kokzāģētavā apstrādāta vai neapstrādāta koksne (attiecīgi 0,14 EUR par m3 un 0,04 EUR par m3). Vienlaikus ar noteikumu grozījumiem kokmateriālu sadalījums pa to veidiem arī iespējami pietuvināts to muitas kodifikatoram.

Grozījumi arī nosaka maksu par jauniem pakalpojumiem - paraugu ņemšanu pēc personas pieprasījuma no augu aizsardzības līdzekļiem, augsnes, augiem, augu produktiem, sagatavotiem augu aizsardzības līdzekļu darba šķidrumiem un to laboratoriskas testēšanas novērtējuma sagatavošanu.