2019.gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi Elektronisko sakaru likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.306 "Kārtība, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Datu valsts inspekcija pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod noslodzes datus", kas papildina Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) tiesības, lai veiktu uzraudzību e-komercijas jomā tiešsaistes vidē un novērstu patērētāju tiesību pārkāpumus. PTAC no 2019.gada būs tiesības izprasīt uzraudzībai nepieciešamos noslodzes datus no elektronisko sakaru komersantiem.