Ministru kabinets (MK) apstiprināja grozījumus MK noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos" dīkstāves atbalsta programmā, paplašinot potenciālo atbalsta saņēmēju loku. Tāpat MK noteikumos Nr. 709 ietverta norma, nosakot, ka uzņēmuma apgrozījuma krituma aprēķinā netiks ņemts vērā saņemtais grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.

Pēc grozījumu MK noteikumos Nr. 709 spēkā stāšanās dīkstāves atbalstu varēs saņemt arī darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar attiecīgā 2019. gada mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30%.

Kā zināms, šobrīd uz atbalstu var pieteikties darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20%.

Pēc tam, kad spēkā stāsies grozījumi MK noteikumos Nr. 709 atbalstu varēs saņemt arī tādi darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumu samazinājums tiek vērtēts pret 2019. gadu. Šāda ieņēmumu krituma noteikšana pamatota ar to, ka 2019. gadā saimniecisko darbību neietekmēja Covid-19 radītie apstākļi un tautsaimniecībā bija vērojama mērena izaugsme, līdz ar to ir atšķirīgi apstākļi, pret kuriem vērtē ieņēmumu kritumu – attiecīgi apgrozījumam kritumam ir jābūt lielākam.

Ar grozījumiem MK noteikumos Nr. 709 paredzēts, ka, lai atbalstu par dīkstāvi laikposmā no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 31. janvārim saņemtu arī tie darbinieki, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar attiecīgā 2019. gada mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30%, darba devējs, pašnodarbinātā persona un patentmaksātājs iesniegumu varēs iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā no šo grozījumu spēkā stāšanās un līdz šā gada marta beigām.

Vienlaikus MK noteikumu Nr. 709 grozījumu projekts papildināts ar jaunu punktu, kurā skaidrots, kā uzskaitāms apgrozījuma kritums, ja Covid-19 krīzes skartais uzņēmums ir saņēmis grantu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai. Līdz ar grozījumiem MK noteikumos Nr. 709 paredzēts, ka, iesniedzot iesniegumu atbalstam par dīkstāvi, apgrozījuma krituma aprēķinā neņem vērā saņemto atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai (grantu).

Detalizēti ar apstiprinātajiem grozījumiem MK noteikumos Nr. 709 var iepazīties MK tīmekļvietnē. MK noteikumi Nr. 709 nosaka kritērijus un kārtību, kādā pieprasa un piešķir atbalstu par darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju dīkstāves periodā to atlīdzības kompensēšanai.