2021. gada 1. janvārī spēkā stājās grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ar kuriem tiek noteikta kārtība, kā darba devējs var kompensēt darbiniekam izdevumus, kas tam rodas attālinātā darba veikšanas savā dzīvesvietā dēļ.