Ministru kabineta noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai" pieņemti grozījumi, kas stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.