Ministru kabineta noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai" pieņemti grozījumi, kas stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Saskaņā ar grozījumiem 2021. gadā diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai ir noteikti šādi lielumi:

  • maksimālais gada neapliekamais minimums paliek nemainīgs, un tas ir 3600 eiro (300 eiro mēnesī);
  • gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, paliek nemainīgs, un tas ir 6000 eiro (500 eiro mēnesī);
  • gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu, tiek paaugstināts uz 21 600 eiro (1800 eiro mēnesī). Atgādinām, ka 2020. gadā apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro diferencēto neapliekamo minimumu, ir 1200 eiro mēnesī.

Tāpat ar grozījumiem noteikts 2021. gadā saglabāt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus par apgādībā esošu personu 2020. gada līmenī, un tas ir 250 eiro mēnesī.