Otrdien, 24.05.2016., parakstīta Latvijas valdības un Kipras Valsts valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem.

Konvencijas mērķis ir veicināt komercdarbību, ārvalstu investīciju piesaistīšanu, kā arī atvieglot investoru darbību Latvijā un Kiprā. Konvencijas noteikumi paredz nodrošināt katras līgumslēdzējas valsts investoriem stabilu nodokļu maksāšanas režīmu otrā līgumslēdzējā valstī, kuru neietekmēs otras valsts nodokļu normatīvo aktu grozījumi.

Pašreiz līgumslēdzējas valsts investori otrā līgumslēdzēja valstī tiek aplikti ar nodokļiem, pamatojoties tikai uz otras valsts nodokļu normatīvajiem aktiem. Otra valsts var mainīt gan nodokļu likmes, gan apliekamā ienākuma aprēķināšanas kārtību. Līdzšinējā situācijā līgumslēdzējas valsts investoriem netika garantēta konkrētu nodokļu uzlikšanas noteikumu nemainība ilgākā laika periodā, tāpēc nebija iespējams precīzi plānot investīcijas, to atmaksāšanos un peļņu.

Konvenciju vēl nepieciešams apstiprināt Saeimā. Sagaidāms, ka Latvijas un Kipras nodokļu konvencija stāsies spēkā līdz šī gada beigām. Ja abas līgumslēdzējas puses nodrošinās konvencijas spēkā stāšanos līdz šī gada beigām, tās piemērošana tiks uzsākta no 01.01.2017.

Latvija ir veikusi sarunas par nodokļu konvenciju noslēgšanu ar 69 valstīm, no kurām 58 konvencijas jau ir stājušās spēkā. Līdz šim Latvija nodokļu konvencijas bija noslēgusi ar visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, izņemot Kipru.