Otrdien, 8.martā, Ministru kabineta (MK) sēdē tika izskatīti grozījumi MK noteikumos, kas attiecas uz akcīzes nodokļa nodrošinājumiem, akcīzes preču aprites kārtību un akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapu aizpildīšanas kārtību.

Grozījumi noteikumos par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem nosaka akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma piemērošanas kārtību karsējamajai tabakai, tajā skaitā arī  gadījumus, kad nodrošinājums nav jāiesniedz, un nosacījumus, kurus izpildot, akcīzes nodokļa  maksātājam var samazināt nodrošinājuma lielumu. Karsējamā tabaka ir iekļaujama to tabakas izstrādājumu grupā, kuru apritei atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā piemērojams akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma minimālais lielums - 14 220 EUR.

Grozījumi paredz arī vienādot normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus attiecībā uz mazo alkoholisko dzērienu darītavu definīciju, piemērojot vispārējā nodrošinājuma minimālo lielumu – nosakot, ka absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 1000 litrus kalendārajā gadā (līdz šim bija 100 litri kalendārajā gadā), savukārt saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms paliek nemainīgs – nepārsniedz 15 000 litru kalendāra gadā.

Savukārt grozījumi noteikumos par akcīzes preču aprites kārtību paredz, ka mazo alkoholisko dzērienu darītavām ir atļauts ārpus Valsts ieņēmumu dienestā (VID) deklarētā darba laika veikt darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem. Šādas izmaiņas noteiktas, jo mazās alkoholisko dzērienu darītavas pārsvarā atrodas ģimenes dzīvesvietā un tajās galvenokārt ir nodarbināti ģimenes locekļi. Darbs ražotnēs notiek nepārtraukti, un līdz ar to ir apgrūtinoši ražotnei darboties tikai VID deklarētajā darba laikā. Turklāt mazo alkoholisko dzērienu darītavu darbs ir cieši saistīts ar tūrismu un bieži vien tūristu grupas ierodas, kad VID deklarētais darba laiks jau ir beidzies vai vēl nav sācies.

Tā kā mazās alkoholisko dzērienu darītavas ir nelieli uzņēmumi, ko nevar salīdzināt ar tradicionālām alkoholisko dzērienu ražotnēm, un bieži viena persona atbild gan par vīna ražošanu, gan par grāmatvedības uzskaiti, noteikumu projektā paredzēts vienkāršot gan ražošanas aktā norādāmo informāciju, gan arī saražoto un realizēto alkoholisko dzērienu uzskaites nosacījumus. Tāpat grozījumos paredzēts papildināt piegādes dokumentā un attaisnojuma dokumentā norādāmās informācijas apjomu ar informāciju par alkoholiskā dzēriena veidu atbilstoši piemērojamajai akcīzes nodokļa likmei.

Savukārt grozījumi noteikumos par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību nosaka deklarāciju formu un aizpildīšanas kārtību karsējamai tabakai (no 01.03.2016.) un elektroniskajās cigaretēs izmantojamiem šķidrumiem (no 01.07.2016.).

Grozījumi noteikumos sagatavoti saistībā ar pagājušā gada nogalē pieņemtajiem grozījumiem likumā ''Par akcīzes nodokli'' un Alkoholisko dzērienu aprites likumā.