Sākot ar 2017.gadu, iesniedzot Gada ienākumu deklarāciju, nodokļu maksātāji varēs atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) arī no tās summas, kas šogad būs samaksāta par bērnu interešu izglītību.