26.februārī Ministru kabinetā izskatīti grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas paredz noteikt, ka pārvadātājiem, kas veic pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili, līdzvērtīgi kā taksometru pārvadājumos, jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) avanss (maksājums 130 eiro apmērā, uzskaitot par katru transportlīdzekli) ik mēnesi, kā arī noteikt, kas darāms ar neizmantoto avansa maksājumu.

Veiktās 130 eiro VSAOI ir iemaksu avanss, par kuru darba devējs samazina veicamo ikmēneša VSAOI maksājumu par darba ņēmēju gūtajiem ienākumiem.

Piemēram, darba devējam ir divi taksometri, par kuriem darba devējs ir samaksājis avansu 260 eiro. Darba devējam ir četri darba ņēmēji, par kuru gūto ienākumu darba devējs ir aprēķinājis VSAOI 500 eiro. Tā kā 260 eiro ir samaksāti, darba devējam jāpārskaita 240 eiro. VSAOI objekts darba ņēmējam tiek reģistrēts tāds, kādu ir norādījis darba devējs ziņojumos.

Vienlaikus likumprojekts paredz noteikt, ka diasporas loceklis var pievienoties pensiju apdrošināšanai, kā arī, ka VSAOI no budžetiem netiek ieguldītas fondēto pensiju shēmā. Juridiskās skaidrības nodrošināšanai tiek precizēta terminoloģija.