Šā gada novembrī stājās spēkā grozījumi Komerclikumā (KL) un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (Likums), ar kuriem no KL izslēgts kapitālsabiedrību dalībnieku vai akcionāru pienākums atklāt sabiedrības patieso labuma guvēju (PLG). Saskaņā ar grozījumiem noteikumi par atklāšanas pienākumu ir pilnībā pārstrādāti un pārcelti uz Likumu. Tā kā šie grozījumi ietekmē ikvienu juridisko personu, noderīgi uzsvērt svarīgākos jaunā regulējuma aspektus.