Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2019.gada 3.aprīlī Saeimā ir pieņemti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, papildinot šī likuma 30.pantu ar 1.6daļu.

Grozījumi nosaka, ka pēc 2019.gada 1.maija nodokļu maksātāji, tajā skaitā fiziskas personas, kuras neveic saimniecisko darbību, vairs nedrīkst veikt darījumus ar nekustamo īpašumu skaidrā naudā neatkarīgi no darījuma summas.

Vienlaikus pārejas noteikumi ir papildināti ar 219.punktu. Tas paredz, ka uz tādiem nekustamo  īpašumu atsavināšanas  darījumiem,  kuri  noslēgti  pirms 2019.gada 1.maija un kuru darbība turpinās pēc šā datuma, un kuru pilnīga vai daļēja izpilde paredzēta skaidras naudas norēķinu veidā, aizliegums norēķināties skaidrā naudā ir spēkā no 2020.gada 1.janvāra.