Šodien, 13.12.2016., Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināti grozījumi Arhīvu likumā (AL) un likumā "Par grāmatvedību", saskaņā ar kuriem turpmāk personu dokumenti par sociālās apdrošināšanas stāžu no 1999.gada varēs glabāt 10 gadus līdzšinējo 75 gadu vietā.