Šodien, 13.12.2016., Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināti grozījumi Arhīvu likumā (AL) un likumā "Par grāmatvedību", saskaņā ar kuriem turpmāk personu dokumenti par sociālās apdrošināšanas stāžu no 1999.gada varēs glabāt 10 gadus līdzšinējo 75 gadu vietā.

Grozījumi veikti, lai mazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem un institūcijām personu dokumentu saglabāšanā un sakārtošanā, jo pašlaik ziņas par sociālās apdrošināšanas stāžu dublējas pie darba devēja un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Plānots, ka veikto izmaiņu rezultātā darba devējiem samazināsies administratīvais slogs aptuveni par 100 tūkstošiem eiro gadā.

Līdz šim AL 4.pantā noteikts, ka institūciju personu dokumentus glabā 75 gadus. Lai skaidri definētu, kādus dokumentu veidus un cik ilgi glabāt, ar grozījumiem AL ietverta jauna norma, ar kuru paredzēts izstrādāt MK noteikumus precīzai visu personāla dokumentu veidu glabāšanas termiņu noteikšanai.