18.05.2018. spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi Nr.276 “Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzama informācija par fiziskās personas kontu apgrozījumu un atlikumu”.  Šī kārtība izstrādāta saistībā ar grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas izstrādāti nodokļu reformas ietvarā.

Noteikumu projekts paredz kārtību, kādā kredītiestāde un maksājumu pakalpojumu sniedzējs līdz katra gada 1. februārim iesniegs Valsts ieņēmumu dienestam (VID) informāciju par klientiem, kuru pieprasījuma noguldījuma kontu un maksājumu kontu iepriekšējā gada kopējā debeta vai kredīta apgrozījuma summa vienas kredītiestādes vai maksājumu pakalpojuma sniedzēja ietvaros ir 15 000 EUR vai vairāk.

Informācija sniedzama elektroniski par fiziskām personām, kas ir Latvijas Republikas rezidenti.

Regulējums ir vērsts uz leģitīma mērķa – sabiedrības labklājības veicināšana – sasniegšanu, pilnveidojot fizisko personu nodokļu nomaksas uzraudzību, tādējādi savlaicīgi novēršot nodokļu nemaksāšanas gadījumu skaitu un nodrošinot, ka valsts budžets saņem tam pienākošos visus nodokļu maksājumus, norādīts noteikumu projekta anotācijā. Turklāt VID, plānojot nodokļu kontroles pasākumus, varēs savus resursus izmantot daudz efektīvāk.

Informācija būs jāiesniedz katru gadu līdz 1. februārim, savukārt pirmo reizi informācija VID tiks sniegta līdz 01.09.2018. par klientiem, kuru pieprasījuma noguldījuma kontu un maksājumu kontu kopējā atlikuma summa 01.01.2018. bija 15 000 EUR vai vairāk.