Otrdien, 26.septembrī, Ministru kabinets (MK) skatīs Finanšu ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumu projektā par kārtību, kādā budžetā tiek ieskaitīti kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi. Plānots, ka vienkāršota nodokļu parāda samaksa sekmēs godprātīgas uzņēmējdarbības attīstību, kā arī mazinās ēnu ekonomikas riskus.

Nodokļu maksātāju parādu sloga atvieglošana ir viens no pasākumiem, lai mudinātu nodokļu maksātājus iziet no ēnu ekonomikas. Tādēļ 27.07.2017. Saeimas sēdē tika apstiprināts Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai paredzētā atbalsta likums, kurā paredzēts, ka nodokļu maksātājam, samaksājot nodokļa pamatparādu, tiek dzēsta ar nodokļu parādu saistītā nokavējuma nauda un soda nauda, ja tāda ir aprēķināta. Šāds atbalsts paredzēts visiem nodokļu veidiem, kas ieskaitāmi valsts budžetā.

Uz atbalstu var pieteikties nodokļu maksātāji – gan fiziskās, gan juridiskās personas. Fiziskā persona var pieteikties atbalstam, ja tai ir nodokļa pamatparāds atbilstoši stāvoklim iesnieguma par pieteikšanos atbalstam iesniegšanas dienā. Savukārt juridiskā persona var pieteikties atbalstam, nepārsniedzot pamatparāda apmēru, kāds bija izveidojies atbilstoši stāvoklim 01.06.2017., ja tas joprojām nav samaksāts līdz iesnieguma par pieteikšanos atbalstam iesniegšanas dienai.

Atbalsts nokavējuma un soda naudas dzēšanai būs vienreiz veicama aktivitāte nodokļu maksātājiem, kas līdz noteiktam brīdim, vienojoties ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID), būs veikuši visa nodokļu pamatparāda samaksu. Lai pieteiktos nodokļu parāda sloga atvieglošanai, nodokļu maksātājam VID būs jāiesniedz iesniegums par atbalsta izmantošanu.

Grozījumos, kurus plānots izskatīt MK sēdē, paredzēts, ka noteikumos regulētā vispārīgā kārtība, kā tiek ieskaitīts maksājums valsts budžetā, nav attiecināma uz nodokļu maksājumiem, kas tiks ieskaitīti valsts budžetā atbilstoši likumam atbalsta ietvaros. Proti, atbalsta efektīvai administrēšanai noteikta iespēja nodokļu administrācijai identificēt maksājumu pēc maksājuma mērķī norādītās informācijas (ka maksājums tiek veikts atbalsta ietvaros) un atbalsta ietvaros veiktais maksājums tiks ieskaitīts attiecīgā maksājuma segšanai. Tāpat noteikumu projekts papildināts ar pielikumu, kurā paredzēts iesniegumu veidlapas paraugs nodokļu atbalsta pieteikšanai VID.