Ceturtdien, 09.06.2016., Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts "Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība", kurā Labklājības ministrija (LM) rosinājusi noteikt elastīgāku minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtību.

Projektā plānots, ka turpmāk LM sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju ik gadu izvērtēs ekonomisko situāciju valstī un virkni noteikto rādītāju. Tāpat minimālās mēneša darba algas apmēru un ieviešanas datumu plānots saskaņot ar sociālajiem partneriem - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Sociālās drošības apakšpadomes sēdē un NTSP, kurā pieaicinās arī Latvijas Pašvaldību savienību.

Tāpat paredzēts, ka, palielinot minimālās mēneša darba algas apmēru, to noapaļos līdz veselam skaitlim, ja tas atbilst prognozētajai ekonomiskajai situācijai valstī nākamajā gadā (procentuālam produktivitātes pieaugumam visā tautsaimniecībā). LM aicināja 2016.gadā palielināt minimālo mēneša darba algu līdz 367 EUR (kas procentuāli atbilst darba produktivitātes pieaugumam visā tautsaimniecībā), bet MK nolēma, ka 2016.gadā minimālā mēneša darba alga ir jāpalielina līdz 370 EUR (noapaļojums līdz 10).

Tāpat plānots minimālās mēneša darba algas apmēra paaugstināšanu saistīt ar to darbinieku mēneša darba algas skalām, kuri strādā no valsts un pašvaldību budžeta finansētajās iestādēs. Tas nepieciešams, lai atbilstoši budžeta iespējām šo cilvēku algas pēc iespējas līdzvērtīgi palielinātu minimālās mēneša darba algas pieaugumam.

Noteikumu projekts vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāpieņem valdībā.