Saeimas Juridiskā komisija trešdien, 03.05.2017., pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, atbilstoši kuriem paredzēts iesaldēt nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības līdz 2020.gadam.

Likuma grozījumos paredzēts, ka 2014.gadā apstiprinātā kadastrālo vērtību bāze, kas bija spēkā 2016. un 2017.gadā, tiks piemērota arī 2018. un 2019.gada kadastrālo vērtību aprēķinam.

Norma, kurā paredzēts kadastrālo vērtību bāzi izstrādāt atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū pirms pusotra gada, tiks piemērota, tikai izstrādājot kadastrālo vērtību bāzi 2020.–2023.gadam.

Vienlaikus plānots noteikt vairākus šīs kārtības izņēmumus, atsevišķām kadastrālo vērtību zonām un ēku tipiem nākamajos gados tomēr paredzot kadastrālās vērtības pieaugumu.

Vērtības kāpums paredzēts ēkām, kas pirmreizēji ekspluatācijā nodotas pēc 01.01.2000. Kadastrālās vērtības pieaugums jaunajām ēkām plānots, jo pašlaik kadastra vērtība tām nereti ir būtiski mazāka nekā tirgus vērtība, vidēji sasniedzot tikai 39% no tirgus vērtības. Savukārt padomju laikā būvētām ēkām kadastra vērtība vidēji ir daudz tuvāka tirgus vērtībai.

Tāpat pieaugs vērtība zemes vienībām, kurām reģistrēts Baltijas jūras un Rīgas jūras līča aizsargjoslas apgrūtinājums, kas samazināja vērtību par 20%. Vērtība pieaugs arī lauku zemēm, kurām reģistrēts kāds no īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apgrūtinājumiem, kas samazināja vērtību par 30%.

Kā norāda likumprojekta autori, šādi apgrūtinājumi praktiski nesamazina nekustamā īpašuma tirgus cenas. Ietekmi rada tikai ciršanas aizliegumi, tādēļ kā apgrūtinājumu dabas teritoriju zonās plānots saglabāt tikai ciršanas aizlieguma izvērtējumu. Vienlaikus Valsts zemes dienestam līdz nākamā gada 30.martam jānovērš konstatētās nepilnības un jāizstrādā uzlabojumi kadastrālās vērtēšanas metodikā.

Likuma grozījumos arī paredzēts noteikt, ka turpmāk kadastrālo vērtību bāzi izstrādās un apstiprinās valdība reizi 4 gados, nevis 2, kā tas ir šobrīd.

Tāpat ar izmaiņām likumā paredzēts novērst vairākas praksē atklātas problēmas, kas saistītas ar kadastra objektu reģistrāciju vai to datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā.