Otrdien, 23.maijā, Ministru kabinets izskatīja Finanšu ministrijas sagatavoto likumprojektu par grozījumiem likumā "Par grāmatvedību" (Likums), atbilstoši kuram paredzēts Likumā iekļaut administratīvo pārkāpumu normas grāmatvedības jomā.

Likumprojektā paredzēts noteikt administratīvo atbildību grāmatvedības jomā un kompetenci sodu piemērošanā komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām, biedrībām un nodibinājumiem, politiskajām organizācijām (partijām) un to apvienībām, reliģiskajām organizācijām, arodbiedrībām, iestādēm, kas tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem, valsts vai pašvaldību aģentūrām, kā arī citām juridiskajām un fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību.

Likumprojektā noteikts piemērot administratīvo atbildību par grāmatvedības kārtošanas neievērošanu tikai fiziskajai personai – uzņēmuma vadītājam.

Tāpat likumprojektā paredzēti tādi administratīvo sodu veidi kā brīdinājums, naudas sods vai tiesību atņemšana. Tādējādi personai, kas administratīvo pārkāpumu izdarījusi pirmo reizi, vispirms būs iespēja saņemt brīdinājumu.

Likumprojektā noteikta administratīvā atbildība par grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanu, gada pārskatu, konsolidēto gada pārskatu neiesniegšanu noteiktajos termiņos vai nepilnīgu iesniegšanu VID, kā arī paredzēts piemērot administratīvo sodu par attaisnojuma dokumentu, preču piegādes vai pārvadājuma dokumentu noformēšanas, reģistrēšanas un lietošanas kārtības, tajā skaitā arī par darījumiem vai darbībām ar akcīzes precēm, kā arī kases operāciju uzskaites kārtības neievērošanu. Likumprojektā nav paredzēta mantas konfiskācija.

Šobrīd administratīvo pārkāpumu normas grāmatvedības jomā ir noteiktas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 155.1, 155.2 un 166.6pantā . Soda normas turpmāk paredzēts saglabāt un iekļaut administratīvo pārkāpumu sistēmā tiktāl, ciktāl tās nav pretrunā ar Likumā noteiktajām prasībām.

Tāpat kā līdz šim, arī turpmāk pārkāpumus izskatīs Valsts ieņēmumu dienests.