Labklājības ministrija (LM) plāno pilnveidot minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas sistēmu, lai risinātu esošajā sistēmā konstatētās problēmas.

Lai noteiktu minimālās mēneša darba algas apmēru, LM piedāvā analizēt daudz lielāku virkni rādītāju un padziļināti veikt minimālās mēneša darba algas ietekmes izvērtējumu uz mazāk kvalificētiem darbiniekiem un to darba ienākumu izmaiņām, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju.